Privacybeleid decolweghe.nl

In deze verklaring omschrijven wij welke gegevens wij opvragen en verwerken via de website www.decolweghe.nl en waarvoor we die gegevens gebruiken. Voor het uitgebreide privacyreglement van SDW verwijzen we u naar www.sdw.nl/publicaties.

Verwerken van persoonsgegevens

SDW De Colweghe gebruikt de op de website verzamelde persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. We vragen daarbij om alleen voor dat doel noodzakelijke gegevens. Het gaat om een of meer van de volgende doelen:

  1. Te kunnen bellen of e-mailen om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden.
  2. Een reservering of bestelling te kunnen verwerken.

Bewaartermijnen

SDW bewaart de via de website verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens en doel Bewaartermijn
1. Naam, e-mail e/o telefoonnummer om een vraag te kunnen beantwoorden Maximaal 1 week na afhandeling vraag
2. Naam, e-mail en telefoonnummer om een reservering of bestelling te kunnen verwerken, bevestigen en eventuele vragen hierover te kunnen stellen. Maximaal 2 dagen na afhandeling van de bestelling of nadat de vergaderruimte is gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen via de website verkregen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en/of uw toestemming daarvoor krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je indienen via lunchroom@sdwzorg.nl

Cookies

Share This